Ispis

Sufinanciranje rada uzgojnih udruženja

Uzgojnim udruženjima se nakon pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije pridaje veći značaj u provedbi uzgojnih programa. Prilagodbom uzgojnih udruženja aktualnoj zakonskoj regulativi ona postaju nosioci uzgojnih programa u Republici Hrvatskoj. Program potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine ima za cilj pomoći uzgojnim udruženjima u učinkovitijem ostvarivanju uzgojnih ciljeva definiranih u uzgojnim programima kao i podizanje samostalnosti i neovisnosti uzgojnih udruženja.

Nositelj Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021.–2023. godine je Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske.

Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac korisnik je potpora kao uzgojno udruženje u području stočarstva priznato od strane Ministarstva poljoprivrede.