Ispis

Plan i program rada banke gena

Planom i programom rada banke gena SSHP-a, Središnji savez uzgajivača konja hrvatskog posavca želi postaviti dugoročne i vjerodostojno dizajnirane smjernice za ostvarenje uzgojno selekcijskog napretka, uniformiranja vanjštine, genetskog očuvanja populacije i povećavanja dohodovnosti, te na višu razinu podići plansko vođenje uzgoja izvorne pasmine hrvatski posavac u cilju očuvanja genetske varijabilnosti unutar populacije.

Plan i program rada banke gena